O službě

Deprese u dětí

Každý, i děti, se někdy cítí bídně. U dětí, které zažívají mnoho změn v sociální sféře života, to však platí obzvlášť. Mohou být často podrážděné, je obtížné s nimi vyjít. Příčinou může být nějaký neúspěch či zklamání nebo také žádná zjevná příčina existovat nemusí. Většinou to však netrvá dlouho. Pokud ale je takový stav intenzivní a dlouhodobý, může se jednat o depresi.

Deprese je horší než smutek. Jde o nekonečnou beznaděj, jejímž následkem dítě ztrácí zájem o obvyklé činnosti a aktivity, trpí jeho fungování ve škole a v mezilidských vztazích. Jakákoli běžná stresová situace je pak pro něj v tomto stavu hůře snesitelná. Pokud se mu nikdo nevěnuje a neléčí se, hrozí nejen problémy ve škole, ale také závislost na návykových látkách, konflikty se zákonem či dokonce sebepoškozování.

Důležitá je v této oblasti prevence, především potřebná péče rodičů a dostatečná komunikace. S dítětem je potřeba hovořit pořád, nejen, když jsou nějaké problémy. Když rodič tuší, že je něco jinak, je komunikace o to důležitější.

Varovné signály

Jak tedy vypadají varovné signály, které by nás měly na hrozbu deprese upozornit? Symptomů je řada a zpozornět je potřeba, pokud se u dítěte vyskytuje současně několik z nich a postupem času se jejich počet zvyšuje. Patří mezi ně:

 • problémy ve škole – horší prospěch a zhoršení školní docházky
 • podrážděnost, náladovost a vztek
 • chybějící energie a motivace
 • větší citlivost, neklid
 • poruchy spánku
 • ztráta chuti k jídlu nebo přejídání
 • nerozhodnost, negativní myšlenky
 • potřeba být potrestán
 • bezmoc a představa, že s tím nic nezvládnu udělat
 • přehnaný smutek a pláč
 • sebepoškozování
 • podlehnutí návykovým látkám
 • problémové chování
 • bolesti břicha či hlavy vyplývající z dlouhotrvajícího pocitu strachu

Depresi mohou vyvolat konflikty v rodině, domácí násilí či rozvod rodičů. Dále ztráta kamaráda, případně rozchod s partnerem nebo prostě ztráta někoho blízkého. Může za tím být i stres dítěte z toho, že nezvládá školní povinnosti nebo si nějak výrazně nerozumí se svými spolužáky či vrstevníky. Všechny tyto faktory mají negativní vliv na duševní rovnováhu dětí a mohou depresi vyvolat. Záleží však i na osobnosti dítěte. Děti s pesimistickým smýšlením mohou k této nemoci inklinovat více.

U některých citlivějších nebo slabších povah může být právě to období dětství velmi náročné, protože u nich dochází ke změnám ve vztazích s vrstevníky i rodinou. Zkrátka jsou ve věku důležité socializace a zároveň ještě nemají dostatečně rozvinuté interpersonální dovednosti. To může být rovněž jádrem problému. Depresi je těžké rozpoznat u dospělého člověka, natož u dítěte. Děti, zvláště pak dospívající, jsou velmi citlivé na to, když je někdo chce mít pod kontrolou. Navíc jim často chybí dostatečná slovní zásoba k tomu, aby vyjádřily, jak se cítí.

Co pomůže?

Nejen děti, ale i dospělé jedince chrání před rizikem deprese kvalitní sociální vztahy, životní spokojenost a pozitivní myšlení. Pokud však máme podezření, že naše dítě trpí depresí, měl by dítě nejprve vidět praktický lékař. Ten v případě nutnosti doporučí návštěvu psychiatra nebo psychologa. Léčba nemusí probíhat pouze pomocí antidepresiv, ale mohou pomoci terapeutické rozhovory (psychologické poradenství nebo psychoterapie, případně další formy terapií).

Když se podaří nemoc vyléčit, je důležité být nadále na pozoru, protože u dětí a mladých lidí obecně se deprese často vrací. Zabránit se tomu dá tak, že se budeme snažit, aby naše dítě kvalitně spalo, zdravě jedlo, mělo pravidelný pohyb, udržovalo kvalitní sociální vztahy a věnovalo se čemukoli, co ho bude bavit a uspokojovat.

Jak už bylo uvedeno, je velmi důležitá komunikace v rodině. Základem všeho je naučit děti otevřenosti a vědomí, že se mohou rodičům s čímkoli svěřit a o čemkoli, co je zajímá či trápí, s nimi diskutovat. Jedině tak máme šanci rozpoznat u dítěte stres nebo nějaké trápení. V dnešní době se také často na děti kladou nepřiměřené nároky (ať už v podobě nesmyslného počtu kroužků nebo srovnávání s vrstevníky). To může pro dítě znamenat zátěž, kterou nezvládá a kvůli které zažívá pocit neschopnosti a ztrátu sebevědomí. Takže věnujme se svým dětem, komunikujme s nimi a pokud možno je nechme dělat to, co je opravdu baví. A snažme se je učit pozitivnímu myšlení.