O službě

Mgr. Ľubica Mesarošová

Psycholog
  • ověřený specialista placenevolani.cz

Nabízím psychologické poradenství v náročných životních situacích. Budu Vašim osobním průvodcem v náročných životních situacích, ať jde o vztahy, výchovu, osobní realizaci nebo jinou oblast Vašeho života.
Vzdělání:
“Mgr. Ľubica Mesarošová je absolventkou v oboru psychologie na UPJŠ v Košiciach. V rámci studia absolvovala výcvik psycho-sociálních způsobilostí a kurzy nebo semináře zaměřené na diagnostické a terapeuticke techniky (např. kurz Baum Test-u, expresivní techniky, prezentační a komunikační dovednosti a jiné). Dále absolvovala praxi ve speciální pedagogicko-psychologické poradně pro děti a mládež a dva roky působila jako osobní asistentka pro klientku s Aspergerovým syndromem. Ve spolupráci s Verejnou knižnicou J. Bocatia přednášela pro širší veřejnost o psychologii zdraví, genderové problematice ve výchově, o mezigeneračním porozumění, zvládání stresu a na další témata ohledně psychologie běžném životě. Od r. 2016 žije v Praze, kde pomáhala s přípravou uchazečů o vysokoškolské studium v oblasti psychologie, sociologie a filozofie. Nyní připravuje a vede vlastní semináře, určeny zejména pro pedagogické pracovníky. Aktuálně pracuje převážně s adolescentní, neklinickou populací v oblasti školství jako výchovná poradkyně. Dospivajícím, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům je oporou a rádcem při řešení adaptačních, výchovných, disciplinárních nebo vztahových problémů. Založila první sebepoznávací skupinu pro dospělé v Praze a věnuje se i poradenství online. Zajímá se o terapeutické postupy několika směrů, zejména rogeriánské tradice.”

To apply for this job email your details to mkucera@em-agency.com