O službě

Mgr. Josef Hrubý

Psycholog
  • ověřený specialista placenevolani.cz

„Změna je možná“

Jsem forenzní a psycholog a řádným členem České společnosti Kognitivně behaviorální terapie, Asociace forenzní psychologie a České kriminologické společnosti. Absolvoval jsem celou řadu terapeutických výcviků a kurzů. Ve své práci s klienty upřednostňuji nedirektivní přístup. Jsem spoluautorem terapeutických programů pro osoby dopouštějících se násilí a domácího násilí. Pracuji jako krizový pracovník, poskytuji psychosociální pomoc při mimořádných událostech. Jsem vysokoškolským pedagogem na Vysoké škole zdravotnictva a sociální práce Sv.Alžběty v Praze.

Články specialisty:

Obnovujte síly

Žijeme v poněkud hektické společnosti, která je zaměřená především na výkon a řada lidí nabyla…

Umíte být sami?

Člověk je tvor společenský, to je všeobecně známá informace. Málokdo je rád zcela sám, přestože…

Vzdělání a praxe:

Vzdělání:
Diplom
Univerzita Karlova
Psychologie

Kurzy:
1995:
Ericksonovká hypnoterapie

1995:
Výcvik v systematickém přístupu
ke klientovi, poradentství a psychoterapie

1995:
Psychologická soudní expertiza

1996:
Psychologická soudní expertiza

1996:
Kognitivně behaviorální terapie

2009:
Úvod do krizové intervence

2010:
Hraniční porucha osobnosti

To apply for this job email your details to example@domain.com