O službě

Mgr. Josef Hrubý

Psycholog
  • ověřený specialista placenevolani.cz

„Změna je možná“

Jsem forenzní a psycholog a řádným členem České společnosti Kognitivně behaviorální terapie, Asociace forenzní psychologie a České kriminologické společnosti. Absolvoval jsem celou řadu terapeutických výcviků a kurzů. Ve své práci s klienty upřednostňuji nedirektivní přístup. Jsem spoluautorem terapeutických programů pro osoby dopouštějících se násilí a domácího násilí. Pracuji jako krizový pracovník, poskytuji psychosociální pomoc při mimořádných událostech. Jsem vysokoškolským pedagogem na Vysoké škole zdravotnictva a sociální práce Sv.Alžběty v Praze.

Články specialisty:

Obnovujte síly

Žijeme v poněkud hektické společnosti, která je zaměřená především na výkon a řada lidí nabyla…

Umíte být sami?

Člověk je tvor společenský, to je všeobecně známá informace. Málokdo je rád zcela sám, přestože…

Je rozvod správným řešením?

Každý rok se objevují nové alarmující statistiky rozvodů. Podle Českého statistického úřadu je počet rozvodů…

Vzdělání a praxe:

Vzdělání:
Diplom
Univerzita Karlova
Psychologie

Kurzy:
1995:
Ericksonovká hypnoterapie

1995:
Výcvik v systematickém přístupu
ke klientovi, poradentství a psychoterapie

1995:
Psychologická soudní expertiza

1996:
Psychologická soudní expertiza

1996:
Kognitivně behaviorální terapie

2009:
Úvod do krizové intervence

2010:
Hraniční porucha osobnosti

To apply for this job email your details to example@domain.com