O službě

Milan Balun

Konzultant

Má cesta k oblasti rozvoje a psychologie začala na vysoké škole, kde jsem v rámci vedlejší specializace složil v roce 1999 státní zkoušku z psychologie a sociologie v řízení firmy. Po té, co jsem zastával několik pozic především v komerční oblasti jsem se v roce 2007 rozhodl zamířit tam, kam mě srdce už dlouho táhlo a to do oblasti rozvoje lidí. Od této doby věřím, že dobře může být člověku v čemkoliv, v jakékoliv situaci, která alespoň trochu odpovídá jeho možnostem situaci zvládat, ale opravdových úspěchů dosahovat a štěstí může zažívat tam, kde ho to baví.

V roce 2011 jsem absolvoval Coach Specific Training na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVÚT. V průběhu realizace koučovacích sezení jsem si uvědomil, že některým klientům se nedaří dosáhnout v životě svých cílů proto, že jim brání zážitky a zkušenosti z minulosti. Klienti si však tohoto nemuseli být vůbec vědomi. Kouč zpravidla pracuje na časové ose od přítomnosti směrem do budoucnosti, pomáhá nastavovat cíl a kroky vedoucí k dosažení cíle. Abych měl možnost klientům nabídnout podporu v pochopení toho, co z událostí v minulosti ovlivňuje jejich současný život a snažení, rozhodl jsem se absolvovat v letech 2014 – 2019 výcvik ve směru hlubinně – dynamické psychoterapii se specifickým zaměření na oblast psychotraumatu na Rafael Institutu. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě neřešené stresové situace mohou vést k vážnějším obtížím na psychické, ale i fyzické úrovni, nabízím klientům také možnost zrelaxovat mysl a tím často také napětí tělesné formou relaxační hypnózy. Jsem absolventem kurzu a držitelem osvědčení v oblasti relaxační hypnózy od Institutu hypnózy & hypnoterapie v Praze.

„Jsem přesvědčený, že věci jsou v danou chvíli, jak mají být , ale že pochopení a přijetí příčiny současného stavu může výrazně přispět k duševní spokojenosti, pohodě a k zahájení cesty ke zlepšení. Aktivita a vůle jsou při řešení životních situací základem úspěchu.“

Vzdělání a praxe:

Kurzy:
ČVUT v Praze
Specifický výcvik pro kouče

Kurzy:
Kurz relaxační hypnózy

Kurzy:
Komplexní vzdělávací program
Rafael Institut Praha

To apply for this job email your details to mkucera@em-agency.com